Актуелно

Радови на спортским теренима између две сезоне


Постављањем новог слоја асфалтне подлоге на отвореном терену за рукомет и мали фудбал „Установе за спорт“ Ковин , завршени су радови на текућем одржавању и уређењу спортске инфраструктуре која ће потпуно спремно и у много бољим условима дочекати спортисте на почетку нове такмичарске сезоне. Навика коју су спортисти стекли протеклих година да их на почетку тренажних активности сачекају бољи услови рада , није мењана ни ове године. У паузи између две такмичарске сезоне у Згради за спорт и физичку културу замењена су дотрајала метална врата на улазу на паркет и метална газишта на трибинама, постављени нови бојлери у школским свлачионицама, прерађен разводни орман и уграђене струјне диференцијалне заштите, постављени нови панели у спуштен плафон ходника , монтирани нови рефлектори на сензор за осветљење тунела улаза и замењене дотрајале паник лампе. Заптивени су зазори између стакала прозора и лима, замењене олучне вертикале, замењен хоризонтални и вертикални олук изнад улаза и израђене опшивке од пластифицираног лима око прозора. Извршени су и молерско фарбарски радови и то: бојење бетонских површина на улазу за публику, решеткастих и браварских врата, затим ТР лима на страни према улици, металних стубова, конструкција и рамова прозора на страни трибина и израђен спуштен плафон у ходнику улаза који са новом расветом у потпуности мења постојећи изглед. Контролисано је озвучење и извршен сервис звучника. На отовреним теренима за рукомет, мали фудбал и кошарку извршено је малтерисање оградних зидова, замењена су дотрајала метална врата на електро кућици, израђена су ојачања на заштитној огради око терена и постављена нова заштитна метална ограда у продужетку трибина. Замењени су постојећи разводни ормани на стубовима рефелктора терена рукомет и мали фудбал новим АБС орманима и додатно појачано осветљење са нова четири рефлектора на кошаркашком терену.Обојени су оградни зидови кошаркашког терена, ограде према улици Бранислава Нушића и заштитне ограде иза терена за рукомет и мали фудбал. Обојена је челична конструкција трибина и метални стубови за рефлекторе на кошаркашком терену. Замењена је спољна чесма на зеленој површини и израђена приступна стаза од бехатона од чесме до терена. Посебно нас радује садашњи изглед трибина и клупа на отовреним теренима за мали фудбал, рукомет и кошарку на којима је извршена замена дотрајалих чамових фосни чамовим гредицама у три реда. Постављена је и нова ограда према приватним поседима код Зграде за мале спортове. Поред радова на текућем одржавању, редовно су одржавани отворени терени и зелене површине спортског комплекса Установе које су и у периоду јаких врућина биле одличан простор и склониште од раних јутарњих, до касних вечерњих сати, како за спортисте и рекреативце, тако и за све суграђане са малом децом.


Контакт

Адреса: Бранислава Нушића 2Б, 26220 Ковин

Тел: 013/744-899

Радно време: од 7.00 до 15.00

Е-пошта:
sportkovin@gmail.com

Пратите нас

"Историја спорта општине Ковин (1904-2020)"