О нама

"Установа за спорт" Ковин

 

Скупштина општине Ковин је у циљу унапређења делатности спорта и одржавања спортских објеката на територији општине Ковин, дана 30.11.2017. године основала "Установу за спорт" Ковин. За обављање своје делатности, Скупштина општине Ковин је "Установи за спорт" Ковин пренела право коришћења на "Згради за спорт и физичку културу" у Ковину. ( хала спортова )

"Установа за спорт" Ковин обавља послове од јавног интереса и представља најважнији сегмент у пружању спортских услуга свим грађанима општине Ковин

Оснивачким актом прописано је обављање делатности, од којих је претежна делатност 93.11 делатност спортских објеката.

Решењем Министарства омладине и спорта - Одсека за инспекцијске послове бр. 66-00-50/2018-07 од 26. фебруара 2018. године УТВРЂЕНО ЈЕ да “Установа за спорт” Ковин испуњава услове за обављање спортских делатности.

Решењем Привредног суда Панчево ФИ. 27/18 од 13. марта 2018. године “Установа за спорт” Ковин уписана је у регистарском улошку суда бр. 5-324 и од тада почиње са званичним радом.

Мисија

Мисија Установе је да користећи расположиве ресурсе побољша услове коришћења спортских објеката и спортских садржаја и омогући корисницима бављење школским, такмичарским и рекреативним спортом и физичком активношћу под једнаким условима, а све у сврху здравља, едукације и остваривања социјалних контаката.

Мисија је да Установа обезбеди степен развоја у свим сегментима рада, посвећеност запослених и стручност у раду који би допринели функционисању и развоју спорта на територији наше Општине.

Визија

Визија је да Установа буде успешан чинилац у области спорта, који гарантује квалитет услуга корисницима, максимално допринесе степену развоја и коришћења расположивих ресурса.

Својим деловањем треба да обезбеди успешно пословање, иновативност, промоцију спортских објеката у својој надлежности и унапређење делатности спорта, чиме би испунила разлоге оснивања и постојања у домену општег интереса за Општину.

Сагледавањем расположивих ресурса ствара се визија за квалитетније услове рада, коришћење свих капацитета и стварају се предуслови перспективе развоја, побољшања спортске понуде и оријентације на будуће кориснике услуга.

Циљеви

Установа има за циљ промоцију и популаризацију спорта и спортских објеката у својој надлежности и прилагођавање понуде свим сегментима развоја спорта.

Задовољавањем свих стандарда, обезбеђивањем инвестиција и квалитета услуга и рада, може се допринети максималном искоришћењу спортских објеката и спортских садржаја на територији општине Ковин.

Установа у остваривању циљева деловања мора да се руководи богатом традициом развоја спорта на територији општине Ковин, као и чињеницом, да кроз разне спортске активности делује велики број грађана општине Ковин.

Развој спортских стандарда је основ стручног деловања Установе.

Контакт

Адреса: Бранислава Нушића 2Б, 26220 Ковин

Тел: 013/744-899

Радно време: од 7.00 до 15.00

Е-пошта:
sportkovin@gmail.com

Пратите нас

"Историја спорта општине Ковин (1904-2020)"