Актуелно

СПОРТ И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ

СПОРТ И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ


Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији,превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе .Наши грађани могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским активностима, што јесте најважнији циљ.Спорт је једна од покретачких снага за достизање циљева развоја људског друштва.Посебно је вредан за савремени свет који се брзо мења и који карактерише тежња да се створе здрави и квалитетни услови живота. Путем спорта грађани могу овладати следећим вештинама и вредностима: сарадња, комуникативност, поштовање правила, поштовање других, способност решавања проблема, поштење (фер-плеј), заједничко коришћење, самопоуздање, смелост, искреност, самопоштовање, толеранција, тимска игра, дисциплина, поверење, способност прилагођавања, способност руковођења, како прихватити конкуренцију, вредновање труда, самосвест, постављање сопствених циљева, социјализација, солидарност.

Спровођењем активности може се рећи да се спорт може назвати “школом живота”, јер може допринети развоју личности и стицању основних друштвених вештина.

Посебне могућности се морају пружити младима ,старима и особама са инвалидитетом, са циљемда развију, у потпуности, своје личности кроз физичко образовање и спортске програме прилагођене њиховим захтевима.

Прилику да учествију у спорту имају сви грађани без обзира на друштвени статус, верску и националну припадност, или било коју опредељеност. Спорт повезује појединце, породице, заједнице, регионе и целокупан народ. Када се људи баве спортом изграђују и испољавају најбоље људске особине као што су лојалност, толеранција, тимски рад, посвећеност и упорност.

Он обогаћује нашу културу и утиче на степен благостања, помаже развоју духа и тела деце и одраслих и чини нас бољим и спремнијим за изазове савременог света и потреба како заједнице тако и појединачно.

Српски врхунски спортисти су своје спортске каријере започели у малим клубовима, школским салама или отвореним теренима у јединицама локалних самоуправа. Република Србија је мала земља по броју становника, али са великим бројем веома успешних спортиста. Постојећи спортски потенцијали омогућавају да се направи велики помак како у обухвату људи који су директно или индиректно укључени у систем спорта, тако и у погледу резултата који се постижу у области врхунског спорта, како на националном тако и на међународном нивоу.

Установа за спорт (октобар, 2020. године).


Контакт

Адреса: Бранислава Нушића 2Б, 26220 Ковин

Тел: 013/744-899

Радно време: од 7.00 до 15.00

Е-пошта:
sportkovin@gmail.com

Пратите нас

"Историја спорта општине Ковин (1904-2020)"